måndag, januari 24, 2005

Webfluff

Min "käre" kollega och broder i webbgränssnitt har precis skapat en webfluff blog om "Snippets of ActionScript 2, Javascript and other crap about stuff nobody realy whants to know" webfluff.

Powered by Blogger Weblog Trackback by HaloScan.com