fredag, november 17, 2006

Morot och ingen käpp

Under den pågående valrörelsen i Nicaragua var både Venezuelas Hugo Chavez och USAs George W Bush tydliga med vem de ville se som segrare. Chavez ville ha Sandinistledaren Daniel Ortega vid makten, Bush-administrationen den konservative Eduardo Montealegre. Det fanns dock en fundamental skillnad i hur de förmedlade sina önskemål. Båda lovade framgångsrika sammarbeten om allt gick deras väg. Men Washington utfärdade också en hel del hot, bland annat stöd som skulle dras in om Ortega vann. Chavez hållning däremot var som Greg Grandin idag uttrycker det i Washington Post; "Helt och hållet Morot och ingen käpp"!

Kanske bidrog denna attityd från USA till att Ortega lyckades vinna valet?

Powered by Blogger Weblog Trackback by HaloScan.com