fredag, juli 04, 2008

Fussball


På webb-byråer dricks det fredags-öl och spelas fussball (fortfarande)... Så är det inte i TV-huset.

Etiketter:

Powered by Blogger Weblog Trackback by HaloScan.com