fredag, juli 04, 2008

Making music

Jag och brollan håller på med att skapa sommarhit 2009 (vi är inte så snabba) idag fick vi lite hjälp med female vocals.

Etiketter:

Powered by Blogger Weblog Trackback by HaloScan.com